OBEC A OKOLÍ

Historie obce Jindřichov na Moravě

Obec Jindřichov na Moravě byla založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Dokazuje to listina podání tehdejšímu c.k. okresnímu úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 11. 1862 a vyřízení okresního úřadu ze dne 10. 12. 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se v tomto roce začala budovat v místech vodního mlýna.

Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklenné, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou historii.

V roce 2000 oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení. V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a Františkovem, takže na počátku 80. let měl Jindřichov 1472 obyvatel a rozlohu 48,5 km2. Na rozvoji obce se největší měrou podílela továrna na celulozu a papír a to hlavně cílevědomou výstavbou bytů pro své zaměstnance. V roce 1951 bylo v nových lokalitách Kozmálov (podle jména gen. ředitele Kozmála) a Rakousko (podle typu a byly zakoupeny v Rakousku) předáno k užívání rodinám zaměstnanců papírny a celulozky prvních 52 bytů.

V roce 1961 postavil závod dalších 12 domů se 48 byty v Nové Kolonii, k nimž ještě na přelomu roku 1970 přibylo 6 panelových bytů na sídlišti Rakousko a 5 panelových rodinných domků u Nové Kolonie. V roce l981 byly postaveny 2 domy typu okál se čtyřmi bytovými jednotkami. V roce 1981 bylo dokončeno dalších 16 bytů a na jaře 1982 32 bytů formou družstva. V roce 1965 byla dokončena výstavba mateřské školy, jeslí a zdravotního střediska nad pilou, kde je dnes škola pro 1.-5. r ročník, mateřská škola, školní kuchyně a zdravotní středisko obvodního lékaře, zubní ordinace, ordinace dětského lékaře a poradna pro ženy.

V roce 1992 byly dokončeny panelové domy nad Starou kolonií. 2 domy družstevní se 46 byty a 1 státní s 23 byty, čímž byla na delší dobu vyřešena bytová krize. O své zaměstnance se staralo i vedení státního statku a postavilo 2 domy s deseti byty v roce 1973. V jednotlivých částech Jindřichova občané svépomocí postavili v r 1976 - 78 Kulturní dům, kam se přestěhovaly kanceláře Národního výboru, vybavila se prostorná zasedací místnost, v přízemí je tělocvična s jevištěm a pohostinství. V létech 1982 - 84 byl vybudován Dům služeb, kde je umístěna pošta, lékárna, cukrárna, kadeřnictví, prodejna novin, drogerie, místní knihovna a klubovna Klubu důchodců.

V Pustých Žibřidovicích byla postavena prodejna potravin v Okále a naproti pohostinství s prodejnou masa v přízemi. Oba objekty byly odprodány Jednotě a v současné době jsou mimo provoz. Po osvobození byly 2 školy v Habarticích, jedna nahoře u kostela, která byla předána Státnímu statku a sloužila jako noclehárna pro brigády na žně a brambory, druhá v Plečích, která byla pro nedostatek žáků uzavřena a v současné době se přestavuje a vznikne tam 10 bytů. Další škola v Pustých Žibřidovicích byla taktéž uzavřena a byla přestavěna na byty. škola v Nových Losinách byla přeměněna na Dům důchodců v roce 1982 a ve třinácti pokojích je 14 lůžek.

V Jindřichově jsou 3 kostely - Pusté Žibřidovice, Nové Losiny a Habartice a malý kostelík na Pekařově. U kostelů v Pustých Žibřidovicich a Nových Losinách byly fary, ty byly prodány a slouží rekreaci. Pohostinství bylo v Habarticích zrušeno, restaurace U nádraží dosud slouží a přibyla tam prodejna potravin, prodej potravin byl obnoven v Nových Losinách a v Pustých Žibřidovicích.


ZPĚT
HOTEL ** Na Trojce, vizitka: Hotel Na Trojce
Pusté Žibřidovice 3, 788 23 Jindřichov, JESENÍKY, Czech Republic
tel.: 739 370 613 (recepce 24 hod. non-stop), 583 283 424, fax: 545 245 525
e-mail: HotelNaTrojce@seznam.cz